EAAS

  • پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

    پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی   یکی از پیامدهای ناخواسته گسترش روز افزون جمعیت و توسعه صنایع مختلف تولید فاضلابهای شهری و صنعتی است ورود مستقیم این ...

    EAAS
    فوریه 24, 2020 10887 بازدید

EAAS