کلاسیفایر هوایی

  • کلاسیفایر مارپیچی classifier

    کلاسیفایر

    کلاسیفایر کلاسیفایر به انگلیسی grit classifier که به دانه گیر معروف می باشد از لوازم و تجهیزات تصفیه فاضلاب می باشد که بسیار ساده و ...

    کلاسیفایر هوایی
    ژانویه 8, 2023 55 بازدید

کلاسیفایر هوایی

کلاسیفایر هوایی

کلاسیفایر هوایی مارپیچی خرید پودر در تصفیه فاضلاب واترتاپ