کلاسیفایر مارپیچی

  • کلاسیفایر مارپیچی classifier

    کلاسیفایر

    کلاسیفایر کلاسیفایر به انگلیسی grit classifier که به دانه گیر معروف می باشد از لوازم و تجهیزات تصفیه فاضلاب می باشد که بسیار ساده و ...

    کلاسیفایر مارپیچی
    ژانویه 8, 2023 54 بازدید

کلاسیفایر مارپیچی

کلاسیفایر مارپیچی

کلاسیفایر مارپیچی هوایی جهت حذف ذرات جامد پودر مانند از فاضلاب کاربرد دارد که در گروه واتر تاپ امکان ساخت وجود دارد و دیگر تجهیزات تصفیه فاضلاب نیز موجود می باشد.