پک صنعتی

  • پلی آلومینیوم کلراید (پک)

    پلی آلومینیوم کلراید PAC

    یکی از انواع منعقد کننده هایی که امروزه کاربرد گسترده ای در صنعت به دست آورده پلی آلومینیوم کلراید یا پک است که به ...

    پک صنعتی
    آگوست 27, 2020 15116 بازدید

پک صنعتی

پک صنعتی

پک صنعتی فاضلاب pac صنعتی بهداشتی پلی آلومینیوم کلراید

پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی جامد پودر زرد رنگ و مایع