پل لجن روب

  • پل لجن روب

    پل لجن روب

    پل لجن روب یا همان پل ته نشینی برای جمع آوری مواد معلق و رسوب و قابل ته نشینی و همچنین شناور سازی مواد ...

    پل لجن روب
    جولای 11, 2020 5389 بازدید

پل لجن روب