پل ته نشینی

  • پل لجن روب

    پل لجن روب

    پل لجن روب یا همان پل ته نشینی برای جمع آوری مواد معلق و رسوب و قابل ته نشینی و همچنین شناور سازی مواد ...

    پل ته نشینی
    جولای 11, 2020 5388 بازدید

پل ته نشینی