فروش pac

  • پلی آلومینیوم کلراید (پک)

    پلی آلومینیوم کلراید PAC

    یکی از انواع منعقد کننده هایی که امروزه کاربرد گسترده ای در صنعت به دست آورده پلی آلومینیوم کلراید یا پک است که به ...

    فروش pac
    آگوست 27, 2020 15048 بازدید

فروش pac