سختی گیر 30000 گرین

سختی گیر 30000 گرین

سختی گیر 30000 گرین

سختی گیر 30000 گرین رزینی نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک از نوع فلزی طرح frp و فایبرگلاس می باشد که دارای رزین پرولایت کاتیونی مخزن نمک شیر سختی گیری لوله و اتصالات می باشد.

بهترین سختی گیر 30000 برحسب گرین