رایزینگ لجن

  • رایزینگ و بالینگ لجن

    بالا آمدن لجن (رایزینگ)

    بالا آمدن لجن (رایزینگ) پدیده رایزینگ نباید با مشکل با لینگ (حجیم شدن لجن) اشتباه شود. در این حالت لجن به خوبی در حوزه ثانویه ...

    رایزینگ لجن
    ژوئن 30, 2020 6815 بازدید

رایزینگ لجن