دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ دیافراگمی تزریق مواد شیمیایی کلر زنی ضد اسید سکو تاترون اینجکتا

دارای دریچه سوپاپ دیافراگم پیچ تنظیم تزریق مواد و کارایی آن در اکواریوم و حوزه تصفیه آب و فاضلاب بهداشتی خانگی و صنعتی می باشد.