دمای فاضلاب

  • نسبت F/M

    نسبت F/M در فاضلاب

    نسبت f/m در فاضلاب دیگر کنترل جامدات دفع شده با نسبت F/M است. این روش باعث می شود که در فرآیند لجن فعال میکروارگانیسم ها ...

    دمای فاضلاب
    ژوئن 25, 2020 8615 بازدید

دمای فاضلاب