خرید بایوساید

  • بایوساید - بیوساید

    بایوساید

    بایوساید یک عامل بازدارنده است که از طریق شیمیایی یا بیولوژیکی جلوی رشد و انتشار میکرو ارگانیسم مضر را می‌گیرد. مواد بایوساید نیز به ...

    خرید بایوساید
    جولای 9, 2020 5154 بازدید

خرید بایوساید