بایوساید صنعتی

  • بایوساید - بیوساید

    بایوساید

    بایوساید صنعتی بایوساید یک عامل بازدارنده است که از طریق شیمیایی یا بیولوژیکی جلوی رشد و انتشار میکرو ارگانیسم مضر را می‌گیرد. مواد بایوساید صنعتی ...

    بایوساید صنعتی
    جولای 9, 2020 5260 بازدید

بایوساید صنعتی