دسته بندی مقالات آب و فاضلاب واترتاپ

تجهیزات تصفیه آب مطالب یافت شده دسته

تجهیزات تصفیه آب و پیش تصفیه آب

تجهیزات تصفیه آب و پیش تصفیه آب اعم از : آب شیرین کن – سختی گیر رزینی – فیلتر شنی – هیدروسیکلون – فیلتر کربن – دیریتور – دیونایزر – اسمز معکوس – منبع کویل دار – مبدل حرارتی – مخزن تحت فشار

سیلیس فیلتر شنی و رزین پرولایت سختی گیر، نمک سختی گیر و آنتی اسکالانت – اسمز معکوس – کربن فعال و سود سوز آور

محصولات تصفیه آب

محصولات تصفیه آب به صورت فیزیکی یا شیمیایی آلاینده های آب را حذف نموده یا به حد استاندارد می رسانند. این محصولات می توانند به صورت جداگانه یا به صورت سری مورد استفاده قرار بگیرند. برخی دیگر نیز به عنوان دستگاه تصفیه مقدماتی برای دستگاه های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.