فرآیند لجن فعال در بهره برداری

بهره برداری تصفیه خانه به روش لجن فعال EAAS روز اول

نویسنده : watertop می 30, 2020 7560 بازدید

طراحی تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال

روز اول بهره برداری

 در صورتی که  هوادهی دیفیوزری باشد قبل از پر کردن  تانک باید هواده ها روشن شوند گرفتگی سوراخ های خروج هوا توسط مواد موجود در فاضلاب جلوگیری به عمل آید. آنگاه تانک هوادهی را پر از آب می کنند تا تجهیزات هوادهی در حداکثر بازدهی عمل کنند.

 در روزهای اول باید سعی شود که دبی فاضلاب ورودی کم باشد امکان  تکثیر میکروارگانیسم ها در تانک هوادهی فراهم شود.

وقتی تانک هوادهی پر شود دریچه خروجی تانک را باز کرده تا حوض زلال ساز پر شود. زمان ماند در حوضچه زلال سازی باید به قدری زیاد باشد که امکان بازیافت میکروارگانیزم های ته نشین شده فراهم شود و سرریز های حوض خارج‌ نشود. وقتی سه چهارم حجم  زلال ساز پر شد مکانیزم جمع آوری لجن و پمپ لجن برگشتی روشن می شود. پمپ لجن برگشتی باید طوری تنظیم شود که میکروارگانیزم تامین شده در تانک ثانویه سریع  تانک هوادهی برگردانده شود.

 لازم به ذکر است نوشته شده در حوض زلال ساز  نباید بیشتر از ۱٫۵ ساعت در تانک ثانویه باقی بماند. به عبارت دیگر پمپ لجن برگشتی باید به میزان۵۰ درصد فاضلاب ورودی لجن رابطه تانک هوا داریم منتقل کند. زیرا در دبی  حداقل زمان کافی برای ته نشینی لجن در زلال ساز فراهم نمی شود.

 میزان لجن برگشتی

در سیستم های لجن فعال معمولی میزان لجن برگشتی در روزهای اول معمولاً بیست تا سی درصد فاضلاب ورودی است هر چند که طراحی آن ها بر اساس ۵۰ تا ۱۰۰ درصد  لجن برگشتی انجام شدم است.  میزان  لجن برگشتی بر اساس مقدار ارگانیزم های برگشت داده شده برای تصفیه فاضلاب برآورد می شود.

لجن رقیق نیاز به درصد برگشتی بیشتری نسبت به لجن غلیظ دارد زیرا افزایش درصد برگشتی در زمانی که لجن رقیق باشد باعث تولید لجن قدیم غلیظ می شود.

 افزودن ماده منعقد کننده برای لخته سازی باعث بهبود پساب  حوض زلال ساز و بازیافت لجن می شود. اگر امکان استفاده از DO  سنج پرتابل  یا الکترودی وجود دارد اکسیژن محلول در تانک هوادهی نباید کمتر از ۱  میلی گرم باشد.

  باید توجه داشت میزان کاهش هوادهی منجر به عدم اختلاط در تانک هوادهی می شود.

بعد از تثبیت بیولوژیکی فاضلاب در تانک  هوادهی اکسیژن برای موارد زیر فراهم می گردد.

الف-DO   کم فاضلاب ورودی  لجن برگشتی

ب-  در صورتی که فاضلاب ورودی سپتیک گندیده باشد  اکسیژن مورد نیاز فورا مصرف می شود.

ج- ارگانیسم وفور غذا ، اکسیژن بیشتری نیاز دارند.

لجن فعال با هوادهی گسترده

 سرریزهای هوادهی پساب هوادهی می ‌توانند دارای کمتر از یک میلی گرم در لیترهوا باشد کنترل اکسیژن محلول تانک هوادهی هر دو ساعت جهت رسیدن به تثبیت مناسب الزامی است. زیرا تغییرات دبی روزانه نیاز به اکسیژن خواهی را تغییر میدهد.

 معمولا بیشترین اکسیژن محلول در تانک در ساعت صبح وقتی دبی فاضلاب خیلی کم بوده و کمترین آن  مربوط به بعد از ظهر و ساعات شب با افزایش بار فاضلاب است

 استفاده از آب پاش ها نیز در روز اول به خاطر ایجاد کف لازم است زیرا در روز اول میزان MLSS مایع مخلوط معلق کم است و سن لجن و زمان ماند سلولی کم است. اگر آب پاش برای تصفیه خانه تعبیه نشده باشد میتوان از ضد کف های تجاری استفاده کرد. EAAS

برچسب‌ها:,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *