پکیج تصفیه فاضلاب شهری

مکانیسم تصفیه فاضلاب

نویسنده : watertop می 10, 2020 8123 بازدید

فرآیند تصفیه فاضلاب

در فرآيند تصفيه فاضلاب تلاش می شود تا فرآیند تصفیه طبیعی با سرعت بیشـتری بـرای حـذف آلاينده ها انجام گيرد. فاضلاب داراي ناخالصيهايي از قبيل، مواد معلق، ذرات شناور، مواد زائد و غيره مي باشد. در فرآيند تصفيه متداول، از فرآيندهاي فيزيكي و بيولوژيكي براي تصفيه فاضـلاب اسـتفاده مي شود.

روش هاي مختلف تصفيه فاضلاب به سه دسته اصلي تقسيم بندي شده اند. دسته اول تصفيه اوليه (فرآيند فيزيكي)، دسته دوم تصفيه ثانويه (فرآيند بيولوژيكي) و دسته سوم تصفيه ثالثيه يا پيشرفته (تركيبي از روشهاي فيزيكي، شيمايي و بيولوژيكي) مي باشد. هر دسـته از اين فرآيندهای تصفيه مي تواند واحدهاي ته نشيني مقدماتي، گندزدايی و مـديريت لجـن (تصـفيه و دفع لجن) را در بر داشته باشد. هدف از تصفيه فاضلاب توليد پساب خروجي با اسـتانداردهايي اسـت كه تضمين كننده سلامت عمومي و حافظ محيط زيست باشد.

فرآیندهای تصفیه مقدماتی

تصفيه مقدماتي براي حذف فيزيكي مواد معلق و شناور درشت، مواد غير آلي، روغن و گريس طراحي مي شود. هدف از تصفيه مقدماتي محافظت از سيستم پمپاژ و واحد هاي بعدي مي باشد. مراحل مختلف تصفیه در شکل زیر ارائه شده است.

واحدهاي پيش تصفيه شامل وسايل اندازه گيري جريان، تنظيم كننده جريان (متعادل كننده،آشغال گيرها، خرد كننده ها، حوض دانه گير و كلر زني) مي باشد. اين نكته قابل توجه است كه كيفيت فاضلاب با اعمال تصفيه مقدماتي به استانداردهاي پساب خروجي نمي رسد و بايد تصفيه اوليه و ساير فرآيندهاي تصفيه بر روی آن اعمال شود.

فرآيند تصفيه اوليه

در تصفيه اوليه سرعت جريان را به اندازهاي كاهش مي دهيم تا جامدت معلق ته نشين شوند. مواد شناور نيز به وسيله پاروها حذف مي شوند. تانک هاي ته نشيني شامل حوض ته نشيني ساده با لجن روب مكانيكي، حوض ذخيره (ايمهاف تانک)، زلال ساز جريان بالا با لجن روب مكانيكي و سپتيك تانک مي باشند.

اگر در اين واحدها از مواد شيمايي استفاده شود واحدهاي اضافي ديگری مانند تغذيه كننده مواد شيمايي، همزن ها، لخته سازها، واحد مديريت لجن بايد در فرآيند قرار گيرد. تصفيه فيزيكي در تانک ته نشينی به تنهايي مي تواند ۵۰ تا ۷۰ درصد كل جامدات معلق TSS و ۲۵ تا ۳۵ درصد BOD5 و ۱۰ درصد فسفر را از فاضلاب حذف كند. در صورت استفاده از مواد كمک منعقد كننده در تانک ته نشینی راندمان حذف TSS به ۸۰ تا ۹۰ درصد خواهد رسيد. فعاليتهای بيولوژيكی در تصفيه اوليه ناچيز و اندک است.

فرآيند تصفيه ثانويه

با وجود اعمال تصفيه اوليه هنوز مواد آلي معلق، مواد كلوئيدي و محلول در فاضلاب حضور دارند. اين مواد بايد قبل از تخلیه به آبهای پذیرنده حذف شوند زيرا در غير اين صورت باعث آلودگي آنها خواهند شد. اگرچه در فرآیند تصفیه ثانویه فرآیندهای فیزیک و شیمایی موثر می باشد، اما به علت غالب بودن فرآيند بيولوژيكي در آن تصفيه ثانويه را تصفيه بيولوژيكی فاضلاب می گویند.

سیستم تصفیه بیولوژیکی

سیستم تصفيه بيولوژیکی یا ثانویه به دو گروه فرآيندهای رشد معلق و رشد چسبیده تقسیم بندی می شود. فرآيندهای رشد و فیلتر شنی متناوب می باشد. ۱۶ چسبیده شامل فیلتر چکنده، تماس دهندهای بیولوژیکی چرخان فرآیندهای رشد چسبیده شامل فیلتر چکنده، تماس دهنده ای بیولوژیکی چرخان و فیلتر شنی متناوب می باشد.

مکانیسم تصفیه شیمیایی فاضلاب در آمریکا
تاریخچه پکیج تصفیه فاضلاب شهری
مضرات تصفیه خانه فاضلاب
مزایای تصفیه خانه فاضلاب
قسمت های مختلف تصفیه خانه فاضلاب

برچسب‌ها:, , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *