مطالب یافت شده

  • دستگاه چربی گیر DAF

    چربی گیر DAF

    چربی گیری به روش DAF شناور سازی یک واحد عملیاتی است که به منظور جداسازی مواد جامد یا ذرات مایع از مایع استفاده می‌شود در ...

    دستگاه چربی گیر daf
    مارس 1, 2020 832 بازدید