مطالب یافت شده

  • فرآیند لجن فعال

    پکیج تصفیه فاضلاب EAAS

    فرآيند لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS) فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده نوع اصلاح شده ای از فرآیند لجن فعال است. در اين فرآیند ...

    تهیه لجن فعال
    آوریل 12, 2020 3369 بازدید