مطالب یافت شده از دسته سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی

سختی گیر از نوع رزینی جهت سختی زدایی آب از نوع کلسیم و منزیم که باعث ایجاد رسوب در لوله ها و تجهیزات تاسیساتی مانند منابع کویلی و چیلر ها و موتورخانه ساختمان ها و برج ها کاربرد دارد.

سختی گیر های واتر تاپ از جنس سختی گیر فلزی و  سختی گیر FRP  می باشند که دارای سختی گیر تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک می باشد.

سختی گیر دارای مخزن رزین و رزین سختی گیر پرولایت یا پترولایت و همچنین مخزن نمک و نمک سختی گیر و گیج فشار و لوله های انتقال آب سخت و آب نرم و شیر چندراهه از نوع دستی سولوئید والو و نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک رانکسین می باشد.